Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu

POLAND

Branch of activity

  • Training services
  • Computer training services

Contact

Postal address

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu
ul. Tuwima 2
98-200 Sieradz
Poland

Telephone: +48 438271304

Fax: +48 438271304